//
lees...
In de pers

Strengere nationaliteitswet: Donner doet wat Leers niet kan (RNW, 21 april 2011)

Oud-Nederlanders die hun Nederlandse nationaliteit terug willen, moeten zich haasten. Minister Donner wil de huidige wet op het Nederlanderschap ‘aanscherpen’. Zo wordt immigratie met behulp van de minister van Binnenlandse Zaken aan banden gelegd.

‘Ik heb het wetsvoorstel omschreven als een uitholling van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003.’

Aan het woord is Susanne Mooij, advocaat Immigratie- en Nationaliteitsrecht. In het wetsvoorstel wordt onder meer aan naturalisandi (personen die willen naturaliseren) verplicht gesteld dat zij in Nederland een opleiding moeten hebben gevolgd en dat zij tenminste het minimumloon verdienen. Maar het wetsvoorstel behelst meer.

Naturaliseren in het buitenland
Op dit moment kunnen bepaalde categorieën personen – bijvoorbeeld echtgenoten van Nederlanders of oud-Nederlanders – ook in het buitenland tot Nederlander naturaliseren, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Volgens het wetsvoorstel van Donner is dat in de toekomst niet meer mogelijk.

Susanne Mooij: ‘Een voorbeeld. Een Tanzaniaanse echtgenote van een Nederlander, die met haar Nederlandse echtgenoot in Kenia woont, kan nu nog, mits zij voldoende Nederlands beheerst, in Kenia naturaliseren.

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, zal zij eerst een ingewikkelde toelatingsprocedure moeten doorlopen, voordat zij zich met haar gezin in Nederland kan voegen. Dat betekent meer dan nu een langdurige scheiding van de partners. Zo zal de Nederlander eerst een betaalde baan moeten vinden voordat de buitenlandse partner naar Nederland kan komen.’

Oud-Nederlanders
Momenteel krijgen oud-Nederlanders die hun Nederlandse staatsburgerschap zijn kwijtgeraakt (bijvoorbeeld doordat ze een andere nationaliteit hebben aangenomen),  relatief eenvoudig hun Nederlandse paspoort terug. Zodra zij in het bezit zijn van een niet-tijdelijke Nederlandse verblijfsvergunning kunnen zij na een jaar opteren voor het Nederlanderschap. Daarbij hoeven zij geen afstand te doen van hun andere nationaliteit en zij zijn ook niet inburgeringsplichtig.

Als het aan minister Donner ligt, gaat dit in toekomst veranderen. ‘Dat zal problematisch worden’, zegt Susanne Mooij. ‘De oud-Nederlanders zullen vaak geen afstand willen doen van hun huidige nationaliteit (bijvoorbeeld de Australische/Canadese) omdat deze nationaliteit hen waarschijnlijk praktische, financiële en misschien ook emotionele voordelen biedt, terwijl zij daarnaast hechten aan de Nederlandse nationaliteit. En dan heb ik het nog niet eens over de categorie oud-Nederlanders die niet weten dat zij hun staatsburgerschap hebben verloren.’

Westerse buitenlanders
Susanne Mooij ziet om zich heen dat buitenlanders in Nederland met een westerse nationaliteit denken: laat die Nederlandse nationaliteit maar zitten. Dat zou uiteindelijk slecht kunnen zijn voor de integratie, denkt zij. ‘Als mensen zich nooit echt deel voelen uitmaken van Nederland middels een paspoort, zullen zij ook minder betrokken zijn.’

De minister heeft een zogenaamde internetconsultatieronde gehouden tot 21 april. Volgens Susanne Mooij zal haar kantoor een uitvoerige reactie geven op Donners voorstellen. ‘Met name zullen wij ingaan op de afstandsplicht voor oud-Nederlanders en andere optanten. Optanten hadden juist een status aparte gekregen omdat zij geacht worden een sterke binding te hebben met Nederland.’

Telefoontjes
Op dit moment wordt Susanne Mooij overspoeld met e-mails en telefoontjes van oud-Nederlanders en Nederlanders in het buitenland die willen weten wat de gevolgen zijn van het wetsvoorstel. ‘Ik denk dat met name de oud-Nederlanders die de Nederlandse nationaliteit willen herkrijgen, daar niet al te lang mee moeten wachten. Ik kan geen termijn noemen, maar feit is wel dat een aantal wetsvoorstellen van het huidige kabinet heel snel doorgang heeft gevonden.’

Belanghebbenden hoeven niet te verwachten dat Europa gaat dwarsliggen, omdat het nationaliteitsrecht nog steeds wordt gezien als een ‘interne aangelegenheid’, waarover de EU weinig te zeggen heeft. Migratiewetgeving is gebonden aan aan het EU-verdrag en aan allerlei daarbij horende richtlijnen. Wat minister Leers van Migratie vaak niet mag, kan Donner wel.

Bron: http://www.rnw.nl/nederlands/article/strengere-nationaliteitswet-donner-doet-wat-leers-niet-kan

 

Advertentie

Reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: